วิธีกำจัดแมลงสาบ

  • ทำการวางกับดักแมลงสาบตามมุมอับ และตามใต้ตู้ซิ้งและบริเวณอื่นๆ
  • สำรวจพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแมลงสาบ
  • ทำการสเปรย์ป้องกัน และกำจัดแมลงสาบ ตามท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ตามมุมอับต่างๆ
  • ทำการหยอดเจลกำจัดแมลงสาบ
  • การเข้าบริการ 2 เดือนแรกทุกๆ 21 วัน หลังจากนั้นจะปลี่ยนรอบบริการเป็น 2 เดือนจนครบสัญญา