วิธีการกำจัดมด

  • หยอดเจลมด ในบริเวณที่ไม่สามารถ สเปรย์ได้
  • ทำการสเปรย์น้ำยาเคลือบผิวผนัง ที่มีมดเดิน
  • สำรวจพื้นที่ที่พบปัญหา มด เดินผ่าน
  • สเปรย์ป้องการตามผนังรอยแยก รอยแตกและตำแหน่งที่พบมดเดิน
  • เข้าบริการกำจัดทุกๆ 2 เดือนจนครบอายุสัญญารับประกัน